Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Vandbehandling

JST udvikler og opfører vandbehandlingsanlæg, der sikrer den allerbedste badevandskvalitet.

Anlæggene er brugervenlige, pladsbesparende og bæredygtige med fokus på miljø gennem minimering af tid, vand, energi og kemi.

I JST har vi en række påstande omkring faktorer, der medvirker til dårlig badevandskvalitet og dårligt indeklima i svømmehaller.

Traditionelle indløbsdyser

Tjener alene til at fordele klor og virker dårligt til at holde bassinbunden og overfladen ren for hudceller.

Skidt i udligningstanke

Partikler bundfældes i udligningstanke eller splittes i hovedpumper.

Kulfiltre tilfører bakterier og virus til badevandet

Når vandet passerer gennem et kulfilter fjernes kloren hurtigt, og det meste af volumenet er uden klor, men fyldt med skidt. De højeste koncentrationer af farlige bakterier og vira findes næsten altid efter kulfilteret, og der må som minimum returskylles ugentligt for at reducere risikoen for sygdomme hos de badende.

I sandfiltre opløses frafiltreret materiale hurtigt

Sandfiltre filtrerer vandet effektivt, men frafiltrerede hudceller opløses indenfor 2 -3 dage og sendes derfor retur til bassinet som bundet klor og THM.

For høje pH- og klorværdier giver dårligt badevand

Klor i badevand består af OCL- ioner og klorundersyrling HOCL. Klorundersyrling desinficerer vandet, men ved pH 7,5 – 8,0 er kun 30-50 % af kloren aktivt som klorundersyrling. Ved høj pH-værdi må der derfor tilsættes mere klor til badevandet, og jo højere koncentration af frit klor der findes, jo mere THM og bundet klor dannes der.

Traditionelt ventilationsprincip giver farligt klima ved vandoverfladen

Traditionelt ventilationsanlæg er udført således, at luften over vandet står stille for at undgå fordampning af vand. Det betyder, at de farlige gasser, der kontinuerligt forlader vandet, holdes tilbage lige der, hvor de badende trækker vejret, når de svømmer.

Doseringsautomatik PLC og PC styringer

Doseringsautomatik
PLC og PC styringer

Tromlefilter

Tromlefilter

Sandfilter

Sandfilter

Som modsvar og løsninger til vores påstande har vi en række koncepter og teknologier inden for teknisk og kemisk vandbehandling til at sikre optimal badevandskvalitet og indeklima i svømmehaller.

Hver enkelt svømmehal og anlæg kræver den rigtige metodekombination!