Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Ultraaqua THM strippper

  • Med Ultraaqua THM stripper fokuseres der målrettet på at løse et meget alvorligt indeklimaproblem i svømmehaller.
  • Forskning viser, at THM (Tri-Halo-Methan) dannes, når klor reagerer med organisk stof, der næsten udelukkende består af opløste hudceller. Vi ved, at THM koncentrationen (primært chloroform) normalt fordobles i badevandet om natten og stammer fra tryksandfiltrene.
  • THM’erne frigives, når de første badende bringer vandspejlet i bevægelse, hvilket er sundhedsskadeligt.
  • JST foretrækker derfor Ultraaqua THM stripperen, som risler vandet og fjerner 80-95 % THM i den behandlede vandstrøm inden bassinet! 
  • Pumpedrift til Ultraaqua THM stripperen registreres i den centrale PLC og udlæses løbende til JST overvågningsmodul.
Ultraaqua logo Ultraaqua THM stripper

Ultraaqua THM stripper