Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Ultraaqua Multi-Ray UV

  • Teknologien bygger på viden om solens naturlige desinficerende stråler – via fotolyse absorberes UV-lyset af bassinvandets uorganiske og organiske kloraminer (bundet klor), og molekylerne nedbrydes. Med den avancerede PLC-styrede Multi-Ray mellemtryks UV fjernes 50-95 % af den bundne klor afhængigt af hvor meget af det bundne klor, der er opløst.
  • I JST konceptet er filtrering af partikler så effektiv, at der næsten kun findes opløst bundet klor, og værdien for bundet klor vil som hovedregel være < 0,1 mg/l, når Multi-Ray UV bruges. Det er ligeledes muligt at fjerne klortolerante mikroorganismer og vira effektivt uden biprodukter.
  • Mellemtryks UV fjerner giardia og cryptosporidium, som er klorresistente
  • Mellemtryks UV udleder IKKE bakterier, som et kulfilter (!)
  • Anlæggets drift er fuldautomatisk, hvad vandbehandling angår. Rensesystemet for UV-røret er manuelt og bør betjenes ugentligt – det tager ca. 10 sekunder at udføre renseprocessen manuelt. Fuldautomatisk rensesystem kan tilkøbes.
  • Ultraaqua Multi-Ray UV-anlæggets effekt kan styres direkte på målinger af bundet klor med ElectroCell EC500 doseringsautomatik for energioptimering.
  • Driftstimer og effekt på UV-anlægget udlæses løbende til JST miljø-overvågningsmodul i central PLC

Læs ”Ultraaqua – beskrivelse af Multi-Ray UV”

Læs ”Undersøgelse om UV-teknologi…”, Svømmebadet nr. 22, dec. 2010

Ultraaqua logo Ultraaqua Multi-Ray UV

Ultraaqua Multi-Ray UV