Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Ultraaqua membrananlæg

  • Med Ultraaqua membrananlæg opnås en filtrering ned til 0,03 µ, hvilket vil sige, at membranens porer er så tætte, at bakterier og virus ikke kan passere. Et menneskeligt hår er eksempelvis ca. 50 µ - dvs. 1600 gange større end membranens porer. Filtreringen med Ultraaqua membrananlæg er så fin, at det næsten svarer til dagligt skift af alt vandet i svømmehallen!
  • Membrananlægget bruges både til direkte filtrering af bassinvand på hovedflowet og til genvinding af returskyllevand fra Captura-filtrene. Disse skylles inden for 48 timer for at hindre, at opløste partikler tilbageføres til bassinet. Genvindingen af skyllevand betyder, at vandforbruget til returskyl kan reduceres: 10 m³ giver 200 l til kloak!
  • Membranernes tilsmudsning begrænses løbende ved, med korte intervaller, at vende vandstrømmen og pumpe vand fra en rentvandstank tilbage gennem membranerne (returskylning). Således minimeres vandforbruget optimalt. Mem-branerne renses endvidere kemisk 1-2 gange ugentligt (CIP). Returskyl og kemisk rensning er fuldautomatiseret og skal blot overvåges – og nydes.

Konstruktion:

  • Membran-modulerne er kompakt monteret på en stålramme
  • Pumpesektionen placeres ved siden af som forholdene tillader det
  • Forbindelse udføres i PVC, PE eller rustfrit stål
  • Ventiler fungerer pneumatisk
  • Tryk-, niveau- og flowmålere er forbundet til central PLC (display eller touch screen)
Ultraaqua logo Membrananlæg

Membrananlæg

Snit gennem membrananlæggets filtermateriale

Snit gennem membrananlæggets filtermateriale