Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

JST THM ventilation af bassinrummet

  • Ventilationsanlæg installeres for at tilføre frisk luft samt undgå fordampning fra bassinerne og dermed bl.a. undgå kondens på svømmehallens glaspartier mv.
  • Konventionelle ventilationsanlæg fungerer således, at der nærmest lægges låg over bassinernes vandspejle. Det betyder, at luften over badevandet står stille, og de farlige gasser (THM’er og kloraminer), der kontinuerligt forlader vandet, holdes dermed tilbage lige der, hvor de badende trækker vejret under svømning – fig. 1
  • CFX 3D computermodeller med fokus på THM og kloraminer illustrerer under hensyntagen af termisk komfort og kondensering, hvordan nye ventilations-principper med store fordele kan anvendes i svømmehaller.
  • THM ventilation cirkulerer den luft, der lægger sig over vandspejlet, og fjerner dermed THM’er og kloraminer, som de badende undgår at indånde. THM ventilationen installeres rundt langs bassinet over vandspejlet – fig. 2. Der THM-strippes ligeledes på vandet over overløbsrenden – fig. 3.
  • Luftdyserne, der tilfører bassinrummet frisk luft, er i Filborna Arena (InBlue projekt i Helsingborg, Sverige) placeret i den blå stribe foran tribunen lige under urene.
JST logo Konventionelt ventilationsanlæg Funktionsprincip for Hydrotech tromlefilter

Fig. 1 Konventionelt ventilationsanlæg Funktionsprincip for Hydrotech tromlefilter

Fig. 2 JST THM ventilation Funktionsprincip for Hydrotech skivefilter

Fig. 2 JST THM ventilation Funktionsprincip for Hydrotech skivefilter

Fig. 3 THM Stripning over overløbsrenden

Fig. 3 THM Stripning over overløbsrenden