Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

JST PLC og PC styring

Vandbehandlingsanlæg kan med stor fordel samles på central touch PLC.

Systemet bygges op ved at integrere PLC styringer fra de enkelte avancerede komponenter i en central PLC, og de decentrale enheder indeholder dermed ikke PLC skærme. Der er mulighed for at integrere følgende automatisk PLC styrede funktioner i den centrale PLC:

Ud over funktionerne for disse 4 anlæg, som kan læses under beskrivelser af de 4 teknologier, indeholder den generelle vandbehandlingstavle:

 • 15-20” touch screen
 • Oversigtsbilleder med driftsstatus, alarmer, visning af værdier for flow, tryk mv.
 • Flowchart med visning af flowretning og øjeblikkelig anlægsstatus
 • Manuel betjening af pumper, ventiler mv.
 • Set up: Indstilling af værdier, tider mv. for en enkelte anlægsdele
 • Alarmlog
 • Logning af temperaturer, tryk og andre værdier med valgfri logningsfrekvens
 • Funktion for loggede transfer af loggede data til USB-stick
 • FTP funktion for adgang til loggede data
 • Mulighed for opsætning af GSM modem direkte fra panel (25 meddelelser til 7 forskellige mobilnumre)
 • Mulighed for fjernopkobling via bredbåndsforbindelse uden installation af yderligere komponenter. Herved kan alle skærmbilleder ses, og alle funktioner styres remote
JST logo Vandbehandlingstavle med PLC touch screen, DGI Herning

Vandbehandlingstavle med PLC touch screen, DGI Herning

Vandbehandlingstavle med PLC touch screen, Lübker Golf Resort