Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

JST mobile kemikalierum

Klorkabinet, Vamdrup Svømmehal Klorkabinet, Vamdrup Svømmehal

Klorkabinet, Vamdrup Svømmehal

Syre/flok-kabinet, Vamdrup Svømmehal Syre/flok-kabinet, Vamdrup Svømmehal

Syre/flok-kabinet, Vamdrup Svømmehal

JST klorkabinet

Se også Chlor-o-Safe Compact.

 • Mobilt kemikalierum for klor med elektrolyseanlægget EC Chlor-O-Safe indrettet i kabinet hvor håndtering og dosering foregår adskilt fra maskinrum.
 • Systemet kræver ikke etablering af kemikalierum, da indretningen overholder krav som anført i DS477 pkt. 8. om opbevaring, håndtering og dosering med kemikalier under betryggende forhold – og er som sådan godkendt af Arbejdstilsynet.
 • Kabinettet leveres med integreret el tavle og anlægget tvangsventilerer brint til det fri under nøje overvågning af elektronisk flowvagt.
 • Kabinettet er udført med bundkar uden afløb, tilsluttet mekanisk udluftning med ventilator til det fri, tilgange for råvand, bassinvandsdelstrømme og el.
 • ElectroCell overholder A-tex regulativerne for eksplosive anlæg på en så overbevisende måde, at ElectroCell ikke længere er underlagt disse. Ligeledes overholdes EU-direktiver for CE-mærkning.

Konceptet kan også etableres i eksisterende godkendte kemikalierum!

Beskrivelse ifølge driftsinstruktion

I et lukket kredsløb fremstilles således en kloropløsning (<1 %), som doseres direkte til en bassinvands delstrøm, kontinuerligt efter behov i følgende driftssituation:

”Efter filteranlæg på den cirkulerende hovedvandstrøm udtages en flow-overvåget delstrøm, monteret med en særskilt pumpe for hvert vandbehandlingsanlæg for sig, og ledes således videre til klorelektrolyseanlæg i doseringskabinet (rum), hvor inddosering af klor foregår efter signal fra doseringsautomatik til magnetventil eller elektronisk reguleret pumpe på ejektor-anlæg, samme signal starter/stopper klorproduktionen. Den kontinuerligt fremstillede klor ”suges”, ved hjælp af ejektor-pumpen, direkte ind i bassinvandsdelstrømmen og herfra videre til hovedvandstrømmen. Der kan således ikke ske sammenblanding af kemikalier under processen”.

I tilfælde af...

 • … måle/elektrodefejl på doseringsautomatik registreres forbrug over ejektor - overskrides dette, stopper produktionen, hvorefter genstart skal foretages manuelt (aldrig overdosering).
 • … svigtende ventilation udløser trykvagt på udluftning en akustisk alarm.
 • … flow-svigt, delstrømspumpefejl/udfald stopper produktion og dermed dosering.
 • … afbrudt tilførsel af vand og/eller saltopløsning stopper produktion og dermed dosering.
 • … strømafbrydelse stopper produktion og dermed dosering.
 • …evt. lækage opsamles klor i bundkar, hvor en føler udløser alarm, stopper produktion og dosering 

Systemet efterlader således ikke problemstillinger omkring:

 • Påfyldningsstuds- og rørsystem (ingen risiko for spild og sammenblanding af kemikalier).
 • Kemikalielager- og rørforbindelser (der oplagres og håndteres ingen klor).
 • Lager eller dagtanke (ingen risiko for udslip).
 • Kemikalie-transportrør og/eller slanger (ingen kemikalieudslip ved brud, ingen kemikalier under tryk).
 • Transport- eller doseringspumper (indgår ikke i dette system, der doseres direkte, efter behov).

JST Syre / Flok-kabinet

 • Mobilt kemikalierum for pH/flok med doseringsanlæg indrettet i kabinet, hvor dosering foregår adskilt fra maskinrum.
 • Systemet kræver ikke etablering af kemikalierum, da indretningen overholder krav som anført i DS477 pkt. 8. om opbevaring, håndtering og dosering med kemikalier under betryggende forhold – og er som sådan godkendt af Arbejdstilsynet.
 • Kabinetløsningen er komplet inklusiv bundkar, ventilation, alarm mv.
 • Kabinettet er opbygget med 200 liters opsamlingskar i bunden, udtag for mekanisk, trykovervåget udluftning (indgår ikke i forbindelse med svovlsyre!), gennem en ventilator til det fri.
 • Tilslutning til transportkanistre med en ”lynkoblings”-forbindelse til pumpens sugeside, sikkerheds/overtryksventil med returløb tilbage til kanister. Vakuum over kanister og sugerør-system forhindres med en selvstændig udluftning til det fri, evt. overskud af kemikalie ved trykudligning, returneres til kanister, og signal fra automatik stopper og starter doseringen
 • Mekanisk udluftning gennem ventilator til det fri, forbindelser til bassinvandsdelstrømme og el.

Konceptet kan også etableres i eksisterende, godkendte kemikalierum!

Beskrivelse af driftsinstruktion

Der opbevares en 30 % saltsyre – eller 96 % svovlsyreopløsning i originale transportkanistre (1 stk. for hvert vandbehandlingsanlæg), hvorfra der doseres direkte til bassinvandsdelstrøm, kontinuerligt efter behov i følgende driftssituation:

”Efter filteranlæg på den cirkulerende hovedvandstrøm udtages en flow-overvåget delstrøm, monteret med særskilt pumpe for hvert vandbehandlingsanlæg for sig, og ledes således videre til doseringskabinet (rum), hvor inddosering af syre foregår, efter signal fra doseringsautomatik til membrandoseringspumpe, der suger direkte fra transportkanister. Kemikaliet ledes videre frem gennem overtryks/sikkerhedsventil til doseringsbeholder på bassinvandsdelstrøm, og herfra direkte til hovedvandstrøm. Der kan således ikke ske sammenblanding af kemikalier under processen”.

I tilfælde af...

 • … måle/elektrodefejl på doseringsautomatik registreres forbrug over doseringspumpe - overskrides dette, stopper doseringen, hvorefter genstart skal foretages manuelt.
 • … svigtende ventilation udløser trykvagt på udluftning en akustisk alarm
 • … flow-svigt - delstrømspumpefejl/udfald, stopper doseringen.
 • … kemikaliemangel stopper doseringen (vandcirkulation fortsætter).
 • … strømafbrydelse stopper doseringen.
 • … overtryk udløses sikkerhedsventil og kemikalie returneres til kanister.
 • … evt. lækage opsamles kemikalie i bundkar, hvor en føler udløser alarm.
 •  

Systemet efterlader således ikke problemstillinger omkring:

 • Påfyldningsstuds- og rørsystem (ingen risiko for spild og sammenblanding af kemikalier).
 • Kemikalielager- og rørforbindelser (der håndteres 30 liter ad gangen, og ingen klorlager).
 • Lager eller dagtanke (kun originale transportkanistre).
 • Kemikalie-transportrør og/eller slanger (ingen udenfor kabinet).
 • Transportpumper (kanistre ombyttes ved lynkobling).