Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

JST kulfilteranlæg

Kulfiltrering anvendes til at fjerne kloraminier eller i daglig tale ”bundet klor”. Kloraminer er en gruppe af kvælstof-forbindelser, der opstår, når frit klor reagerer med kvælstof-forbindelser (N), tilført bassin-vandet f.eks. som urin (urinstof, ammoniak m.v.) og sved (Creatin, sevin m.v.) - kloraminer er uønskede i bassinvand, fordi de er til gene for de badende på grund af øjensvie, irritation af slimhinder og ubehagelig lugt.

Klor, der er bundet til kvælstofforbindelser, har samtidig en meget reduceret bakteriedræbende virkning.

Kulfilteret indbygges i en delstrøm på vandbehandlingsanlæggets hovedflow, og for at undgå utilsigtet tilsmudsning/belastning af det aktive kul, er kulfilteret altid monteret, så det tilføres filtreret bassinvand.

Vandet fra kulfilteret føres altid tilbage til hovedflowet før hovedfilteret (f.eks. til udligningsbeholderen) for at sikre, at eventuelle rester af filtermateriale eller mikrobiologisk forurenet vand ikke tilføres direkte til bassinet.

Reduktion af indholdet af bundet klor ved vandets passage gennem et aktivt kulfilter afhænger af følgende faktorer:

  • Koncentrationen af bundet klor før kulfilteret
  • Filterhastighed gennem kulfilteret
  • Lag-højden på den aktive kulfiltermasse
  • Effektiviteten på det anvendte aktive kul
  • Aktuel restlevetid på kulfiltermassen (filtermassens mætningsgrad)
  • Filterhastighed på max. 10 m3/h/m2

Følgende parametre anvendes til styring og regulering af kulfiltre:

  • Aktuel badebelastning
  • Indhold af bundet klor i mg/I
  • Tendens for badebelastning – og udvikling i bundet klor

Læs mere om kulfiltrering

JST logo Kulfilteranlæg, Sæby Svømmebad

Kulfilteranlæg, Sæby Svømmebad