Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

JST bassinhydraulik

  • Konventionelle bundindløbsdyser cirkulerer ”skidtet” rundt i bassinet frem for at få det til overløbsrenderne og ud af bassinet – se fig. 1.
  • Hydrauliske CFX 3D computeranimerede bassinmodeller illustrerer, hvordan “døde zoner” fjernes med sideindløb – og med et væsentligt lavere tryktab – se fig. 3 og 4. Der genereres en strømning, der næsten spuler bassinbunden og samtidig skubber partikler på vandets overflade hurtigt til overløbsrenderne – se fig. 2. Computermodellerne viser ligeledes en optimeret klorfordeling i bassinerne.
  • På nogle bassintyper (særligt ved lav vanddybde) anvendes i stedet specielle retningsbestemte bundindløb.

 

 Bassinflow med konventionelle bundudløbsdyser
Fig. 1 Bassinflow med konventionelle bundudløbsdyser.
 Bassinflow med JST sideindløbsdyser.
Fig. 2 Bassinflow med JST sideindløbsdyser.
 CFX Tryk (Pa) viser bassindynamikken med konventionelle bundindløbsdyser
Fig. 3 CFX Tryk (Pa) viser bassindynamikken med konventionelle bundindløbsdyser
 CFX Tryk (Pa) viser bassindynamikken med JST sideindløbsdyser
Fig. 4 CFX Tryk (Pa) viser bassindynamikken med JST sideindløbsdyser
JST logo Farveprøve for test af klorindblanding i bassin med sideindløb, Bernstofminde Efterskole, Fåborg

Farveprøve for test af klorindblanding i bassin med sideindløb, Bernstofminde Efterskole, Fåborg

Computermodel af partikelbevægelse og hastighed i bassin, Den danske pavillon EXPO 2010, Kina

Computermodel af partikelbevægelse og hastighed i bassin, Den danske pavillon EXPO 2010, Kina