Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Hydrotec tromlefiltre

  • Mikrosigter (tromlefiltre) monteret med markedets eneste svømmebadsdug, som filtrerer ned til 10 μ.
  • Et tromlefilter fjerner effektivt 90-95 % af bassinvandets tilførte partikler/ hudceller, hvorefter de skylles til kloak.
  • Partiklernes opholdstid i vandbehandlingsanlæg er med tromlefiltre kun 20 minutter mod tryksandfiltres 7 døgn* (mellem returskyl). Herved opnås en væsentlig reduktion af klorforbruget og dermed skadeligt bundet klor og THM i badevandet
    * Jf. DS477
  • Vand- og energiforbruget reduceres væsentligt ved anvendelse af tromlefiltre, idet det trykløse og selvrensende filter kun bruger strøm og vand ved skyl.
  • Hydrotech mikrosigter opkobles til central PLC med overvågning af skyl, og vandforbruget summeres til PLC’ens miljøovervågningsmodul.

Til vandbehandling i svømmehaller anvendes fortrinsvis tromlefiltre, men hvis pladsen er trang installeres et skivefilter, som har en mere kompakt konstruktion.

Ønsker man at ”forebygge frem for at helbrede” er montagen af et tromlefilter det rigtige valg.

Læs mere om Hydrotech tromlefiltre

Læs mere om Hydrotech skivefiltre

Filtration of water in public swimming pools

Funktionsprincip for Hydrotech tromlefilter

Funktionsprincip for Hydrotech tromlefilter

Funktionsprincip for Hydrotech skivefilter

Funktionsprincip for Hydrotech skivefilter