Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

ElectroCell Klorelektrolyseanlæg

Electrocell logo Chlor-o-Safe klorelektrolyseanlæg

Chlor-o-Safe klorelektrolyseanlæg

Elektrokemisk celle

Elektrokemisk celle

Se også Chlor-o-Safe Compact

ElectroCell´s klorelektrolysesystem er udviklet til vanddesinfektion i forbindelse med vandværker, rensningsanlæg, svømmebade etc.

Anlægget er på markedet det mest gennemtestede og samtidigt mest opdaterede på effektivitet, kvalitet, og driftssikkerhed. Anlægget ”hjerte” – den elektrokemiske celle - anvendes over hele verden i den kemiske industri.

Klorelektrolyseanlægget kan betjene flere bassiner og styres af egen PLC og med display på dansk.

Og med ElectroCells Klorelektrolyse vil dosering til flere bassiner ikke betyde opblanding af bassinvandet imellem de enkelte bassiner !

Kloren fremstilles med en opløsning af kogesalt i blødgjort kalkfrit vand, som ledes gennem en patenteret elektrokemisk celle med påtrykt strøm.

Klorproduktionen styres og reguleres automatisk til nødvendig mængde for det aktuelle forbrug.

pH-værdien på ElectroCell klorelektrolyse er under 9 og opløsningen under 1 %. Tilsvarende værdier for købeklor er ca. pH 13 og 12 % alt efter leverandør og produktets alder. Dermed sikres et bedre arbejdsmiljø i teknikrummet og der dannes ikke krystaller på doseringspunkterne.

Desuden skånes det eksterne miljø idet farer ved transport, og opbevaring af stærk købeklor undgås.

Klorelektrolyse sikrer et klorprodukt uden sundhedsskadelige tilsætningsstoffer!

ElectroCell overholder A-tex regulativerne for eksplosive anlæg på en så overbevisende måde, at ElectroCell ikke længere er underlagt regulativerne. Ligeledes overholdes EU-direktiver for CE-mærkning naturligvis.

Og ved brug af ElectroCells klorelektrolyseanlæg, ledes der ikke brint ind i bassinerne !

Se mere om installering af EC klorelektrolyseanlæg i JST mobile kemikalierum under menuen JST teknologier (LINK direkte).

Vores anlæg i lukkede kabinetter betragtes som et ”doseringsrum”, hvormed behovet for opbygning af separat klorrum er overflødigt.

Vort koncept omfatter også systemer til opbevaring, håndtering og dosering af kemikalier for regulering af klor og pH-værdier i svømmebade, under hensyntagen til gældende normer/bestemmelser/vejledninger for indretning af svømmebadsanlæg. Kontakt os gerne for mere information om gældende normer/bestemmelser/vejledninger for indretning af svømmebadsanlæg.