Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Den rigtige metodekombination

Vandbehandlingskoncept for Greve Svømmehal

JST har udviklet en række metodekombinationer for optimal vandbehandling, der sikrer den allerbedste badevandskvalitet. Til Greve Svømmehal er der valgt følgende teknologier:

JST Bassinhydraulik JST Bassinhydraulik

Sideindløb der genererer et dynamisk bassinflow, som hurtigt får partiklerne ud af bassinet samt sikrer optimal opblanding af klor.

 

Hydrotech Tromlefiltre Tromlefiltre

Filtrering der effektivt fjerner hudceller, inden de opløses (forebyggelse), og dermed mindsker brug af klor (helbredelse).

 

Captura poleringsanlæg Poleringsanlæg

Polering der sikrer god turbiditet og flot blåt badevand.

 

UltraAqua Mellemtryks UV anlæg Mellemtryks UV anlæg

Fjernelse af bundet klor samt klortolerante mikroorganismer og vira.

 

Electrocell Klorelektrolyseanlæg

Automatisk styring og regulering af klorproduktion (uden tilsætningsstoffer) til nødvendig mængde for det aktuelle forbrug.

 

ElectroCell Doseringsautomatik

EC-300 måler pH, Cl (frit klor) og redox – og sikrer dermed optimal vandkvalitet.

 

Læs mere om Greve Svømmehal

ElectroCell doseringsautomatik

ElectroCell doseringsautomatik

Delstrømspumper til kemi

Delstrømspumper til kemi

Delstrømspumper og vekslere til varme

Delstrømspumper og vekslere til varme

Hydrotech tromlefilteranlæg placeret i gruber uden for svømmehallen

Hydrotech tromlefilteranlæg placeret i gruber uden for svømmehallen

Ultraaqua UV anlæg

Ultraaqua UV anlæg