Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

InBlue

Sammen med ingeniørvirksomheden Skjølstrup og Grønborg ApS stiftede Jysk Svømmebads-Teknik A/S i 2009 firmaet InBlue AB i Sverige.

I InBlue undersøges og udvikles viden til vandbehandlingsbranchen. Og som det gør sig gældende i JST, benytter InBlue de seneste teknologier, der står til rådighed for opførelse af vandbehandlingsanlæg, der skaber sundere og energieffektive svømmehaller.

Læs om inBlue's koncept

InBlue teknologier

Bassinhydraulik

Hydrauliske CFX 3D computeranimerede bassinmodeller illustrerer, hvordan ”døde zoner fjernes” med sideindløb, og med et væsentligt lavere tryktab. Computermadellerne viser ligeledes en optimeret klorfordeling i bassinerne.

Hydrotech tromlefiltre

Det trykløse og selvrensende Hydrotech tromlefilter fjerner effektivt mere end 90 % af partiklerne i løbet af få timer, hvorefter de skylles til kloak.

Captura sandfilter

Et Captura filter returskylles dagligt (om nødvendigt), så partikler (hudceller) fjernes, inden de opløses. Et Captura-filter er trykløst og derfor energibesparende.

Ultraaqua membranfilter

Bassinvand trykkes gennem en semi-gennemtrængelig membran, hvorved partikler (ned til 0.001 micron) som virus og bakterier filtreres ud af vandet. Membranfilteret kan ud over filtrering af bassinvand også anvendes til genvinding af returskyllevand fra sandfiltre, hvilket reducerer vandforbruget væsentligt – 10 m³ giver 200 l til kloak.

Ultraaqua THM stripper

THM dannes, når klor reagerer med opløst organiske stof (primært opløste hudceller). Ultraaqua THM stripperen fjerner effektivt 80-95 % THM i den behandlede vandstrøm.

Ultraaqua UV anlæg

Teknologien bygger på solstrålers naturlige desinficerende virkning. Nitrogen (stammende fra urin og sved) opløses i bassinvandet og danner sammen med klor bundet klor. Med Ultraaqua MultiRay UV nedbrydes bundet klor effektivt uden biprodukter.

Electrocell klorelektrolyseanlæg, Chlor’o’safe

Elektrokemiske celler producerer (1 %) klor ved et lavt saltforbrug og en høj virkningsgrad. Produktionen styres og reguleres automatisk, så mængden tilpasses det aktuelle forbrug.

Ultraaqua ventilation, Chloraway

Hydraulisk CFX 3D computeranimerede ventilationsmodeller med fokus på THM og kloraminer, illustrere under hensyntagen til termisk komfort og kondensering, hvordan nye ventilationsprincipper kan anvendes i svømmehaller.

InBlue AB logo

inBlue AB
Kalkstenvägen 6
22478 Lund, Sverige
Tlf.: +46 (0)46 460 12 00
inblue@inblue.se
www.inblue.se