Medlem af sammenslutningen af Danske Svømmebadsinstallatører

Profil

Jysk Svømmebads-Teknik A/S er grundlagt som aktieselskab i 1977 og har gennemført mere end 300 projekter i såvel hoved- som fagentrepriser i Danmark og flere andre lande.

Gennem årene har vi forsøgt, at være ajour med udviklingen både internt og eksternt, ligesom det har været målsætningen, at arbejde tæt sammen med velkvalificerede leverandører, underentreprenører og samarbejdspartnere indenfor vort brancheområde.

Jysk Svømmebads-Teknik A/S har erfaring med bygning, renovering og servicering af svømmeanlæg tilbage fra 1968 med ekspertise indenfor dimensionering, vandbehandling og indretning af teknikrum med de bedste teknologier, bassinbeklædning og -udstyr, sikkerhedsovervågning af bassiner, inventar til omklædningsrum – og meget mere. Vi leverer alt til svømmebadet!

 

Vi arbejder for verdens bedste badevandskvalitet

Vi er ikke tilfredse med ”godt nok”. Vi samarbejder bredt i industrien med andre virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige styrelser, og på et videnskabeligt grundlag undersøger vi de kemiske sammenhænge for vand og luft. Vi udvikler vandbehandlingsanlæg, der bringer badevand og indeklima langt videre end ”godt nok”. Vores primære arbejdsprincip er hurtigt at fjerne skidtet, inden det går i opløsning – hellere forebygge end at helbrede!

Vi arbejder for den bedste driftsøkonomi samt for miljø og indeklima

Vi arbejder udelukkende med de bedste komponenter, som produceres. Mere end 35 års erfaring har vist os, at de dyreste komponenter ofte er de billigste i systemets levetid. Vi arbejder med energi- og vandbesparende løsninger. Vores anlæg er pladsbesparende og kræver et minimum af pasning, idet de er automatiske og driftssikre. Sikkerhed omkring kemikalier er et speciale for os.